Kvaliteter i traditionen kan give svar på nutidens problemstillinger

Praksis

Slotfelt Lade, Svinkløv Badehotel, Frihavnstårnet, Ny Østergade
Skitse vindues detalje Ny Østergade, A4 print 1:1

Enhver tradition skal til stadighed omskrives for at kunne genfødes, og enhver nyskabelse må kende traditionen for at kunne udfordre den. Således kan tegnestuens arkitektoniske program i korthed formuleres. Dette betyder, at vi hverken søger en nostalgisk genskabelse af fortiden eller det kortlivede modelune, men derimod at skabe en langtidsholdbar arkitektur, der også virker ved andet øjekast.

Til traditionen hører også en række regionale kendemærker, der er under risiko for at forsvinde i en tid med øget globalisering. Vi mener, at et hus bør fortælle om det sted og den historiske kultur, som det er sat i, men er samtidig bevidste om, at enhver kultur stivner, hvis den ikke bliver konfronteret med fornyelse udefra. Det handler derfor om at finde de kvaliteter i traditionen, der kan give meningsfulde svar i forhold til nutidens problemstillinger.

Kun med kendskab til og respekt for en egen historie er det muligt at møde det fremmede og det nye med åbenhed. Arkitektur er samtidig en kunstart, som på grund af sin bestandighed og offentlighed er forpligtet til at vise hensyn. Den skal, når forholdene byder det, indføje sig i omgivelserne på en måde, der fremhæver de eksisterende kvaliteter og levner rum til fremtidig tilføjelse. Dette er ikke ensbetydende med et afkald på en arkitektonisk karakter, blot at en sådan skal tilpasse sig opgavens egenart fra projekt til projekt.

Tegnestuen leverer således ikke en færdigsyet metervare, men søger i den enkelte sag at udvikle individuelle og stedsbundne løsninger.

”I Praksis’ arbejde med tilpasninger, indpasninger, ombygninger, forvandlinger og transformationer – som er en gennemgående opgavetype – over nye bolighuse til større kollektive anlæg og bygninger - i dem alle, ja der opleves en indgående forståelse og kompetence for såvel den klassiske arkitekt- og håndværksfaglige viden som for en radikaliseret og kunstnerisk højt begavet form og materialebevidsthed. Gennem den finder og skaber Praksis sin egen autentiske, arkitektoniske stilisme. De tager os med tilbage i historien, ind gennem traditionen og frem i tiden.”

Henning Larsens Fonds Hæderspris, uddrag fra motivering
År
Udmærkelse