Henning Larsens Fonds Hæderspris

Udmærkelse

Det er ikke mindst for deres bevidstgjorte og kunstnerisk højt kvalificerede arbejde med netop traditionen i dansk arkitektur, at Mette Tony og Mads Bjørn Hansen længe har haft Henning Larsens fondsbestyrelses opmærksomhed og altså i år tildeles Henning Larsens Legat.

I Praksis’ arbejde med tilpasninger, indpasninger, ombygninger, forvandlinger og transformationer – som er en gennemgående opgavetype – over nye bolighuse til større kollektive anlæg og bygninger - i dem alle, ja der opleves en indgående forståelse og kompetence for såvel den klassiske arkitekt- og håndværksfaglige viden som for en radikaliseret og kunstnerisk højt begavet form og materialebevidsthed. Gennem den finder og skaber Praksis sin egen autentiske, arkitektoniske stilisme. De tager os med tilbage i historien, ind gennem traditionen og frem i tiden.”

Kent Martinussen, adm. direktør i Dansk Arkitektur Center, motiverede på vegne af Fondens bestyrelse tildelingen til Praksis.

Se oversigtNæste udmærkelse