Dreyers Fonds Hæderspris

Udmærkelse

"Dreyers Fond har tildelt hædersprisen for arkitekter til Praksis ved Mette Tony og Mads Bjørn Hansen for deres indlevede og raffinerede arbejde med at fremkalde en stedbunden arkitektur med afsæt i traditionen".

År
2017
Foto Torben Nielsen

Det er en evne til at koble det stedsspecifikke med en respekt for bygningskunstens traditioner, der har sikret, at Dreyers Fonds hæderspris i år går til tegnestuen Praksis ved Mette Tony og Mads Bjørn Hansen.

Mathilde Petri, bestyrelsesmedlem, Dreyers Fonds bestyrelse, fremhævede i sin motiveringstale Praksis’ evne til at få noget, der ikke er synligt for andre, til at opstå og blive synligt, og sammenlignede det med at fremkalde foto:

”Fremkalde betyder her at få noget til at opstå – noget, som er der i forvejen, men som ikke umiddelbart er synligt for os andre. Som et negativ i en traditionel fotofremkaldelse, hvor man i negativet aner omridset, men først ser motivet i det færdige foto. Praksis arbejder konstant med at bringe noget frem. De trækker karakteristika ud af omgivelserne og udvikler med omhu en indre logik, der bliver styrende for formdannelsen.”

I talen kom Mathilde Petri også ind på prismodtagerens tilgang til arkitektur:

”At være nyskabende handler for Praksis om at skabe sammenhæng med tidligere tiders byggetraditioner og om at gøre det lokalt i tæt læsning af det specifikke sted. Det handler ikke om at mime traditionen, men om at omskrive, udfordre og udvikle traditionen for at skabe rammer for nutidens komplekse vilkår. Praksis udtaler selv, at det netop er denne balance mellem at stå på skuldrene af traditionen og gøre traditionen nutidigt og favnende, der interesserer dem.”

Som eksempel fremhævede Mathilde Petri de nyligt opførte forskerboliger i Carlsberg Byen:

”Bygningen er i højde og drøjde tilpasset nabohusene, og udtrykket er inspireret af det for stedet klassiske murstensbyggeri. Der er valgt en lys mursten, som refererer til Carlsbergs Æresbolig og som reflekterer lyset. Store vinduer og dybe altaner i varierende bredder giver bygningen takt og tyngde. Alt sammen karakteristika, som vi kender fra det traditionelle murstensbyggeri. Og så alligevel ikke. Et kopforband i facaden – mursten der er drejet – giver vægfladerne et særligt spil og pirrer nysgerrigheden. Motivet er hentet fra de nærliggende hængende haver, hvor murede skærme har samme forband.”

Mathilde Petri fremhævede desuden et andet aktuelt eksempel fra Nordhavnen, hvor Praksis for nylig har udviklet og transformeret en betonsilo til boliger:

”Den store industrielle lukkede bygningskrop er blevet omsvøbt af et sprødt transparent lag af taktfaste forskudte søjler og dybe mellemrum. Begge elementer som vi kender fra den klassiske arkitektur. Det nye lag indeholder åbne overdækkede altaner, som bliver et væsentligt tilskud til boligerne. Sammenstillingen af industrihusets store rumhøjder, betonoverfladernes rå karakter og altanernes spatiøse udformning giver boligerne deres helt egen stedsspecifikke identitet. Man kan sige, at Praksis her fremkalder og synliggør industrihusets rumlige potentialer samtidig med, at de fastholder havneområdets store samlede bygningskrop i et transformeret og nutidigt udtryk,” sagde Mathilde Petri.

Hun understregede, at præmieringer og æresbevisninger har regnet ned over Praksis – og det med god grund og sluttede med at udtrykke sin forventning om mange fremtidige spændende arbejder fra Praksis.

Se oversigtNæste udmærkelse