Lemvig Kommunes Arkitekturpris

Udmærkelse

"Præmieres fordi det viser hvor forbilledligt man kan opføre et moderne sommerhus i et følsomt klitlandskab i en nutidig materialeholdning der har referencer til både stedet og omgivelserne. Planens kvadratiske udgangspunkt skubbet blidt ind i klitten så der skabes et beskyttet gårdrum for både vind og indkik. Over den sorte træbeklædning svæver et traditionelt valmet stråtag, prismatisk skarpt og præcist. Et markant ovenlys i stråtagets nordlige tagflade tilfører både interiør som eksteriør stor kvalitet – som et særligt vidnesbyrd for den omsorg hvormed arkitekten har behandlet det smukke nordlys til bygningens indre"

År
2021
Se oversigtNæste udmærkelse