Praksis har renoveret et af Sydfyns formentlig mest kendte gravsteder, Elvira Madigans og Sixten Sparres på Landet Kirkegård.

Gravsted til Elvira Madigan & Sixten Sparre

Projekttype
Kultur
År
2013

Udover at gravstedet har en kulturhistorisk værdi for området, så har det også en turistmæssig værdi – idet flere tusinder turister hvert år lægger vejen forbi gravstedet, når de er på Tåsinge.

En lille cirkulær plads er nu etableret omkring gravstedet, omkranset af en enkel bænk, hvor en nyplantet taks danner ryg til bænken. Turister og andre besøgende har nu mulighed for at dvæle lidt ved de to stentavler der pga. af deres skrøbelighed er indkapslet og placeret på en plint af granit.

Plinten er af svensk granit og bænken er udført af lokalt egetræ. Det lille haverum er belagt med chaussésten 

Renoveringen er muliggjort med hjælp fra Sydbank, LAG Svendborg, og Svendborg Kommune.