Esbjerg Gl. Ting- og arresthus er netop indviet.

Esbjerg Tinghus

Projekttype
Kultur
År
2013

Praksis har fungeret som totalrådgiver på projektet hvor Tinghuset har gennemgået en gennemgribende renovering. Tinghuset skal i fremtiden rumme turistkontoret og desuden danne ramme om vielser og kommunens repræsentative formål. Det tilstødende arresthus er ombygget til SSP - arbejdspladser og Natteravnene.