Esbjerg Tinghus indviet

Nyhed
Dato
22.08.13

Esbjerg Gl. Ting- og arresthus er netop indviet. Praksis har fungeret som totalrådgiver på projektet hvor Tinghuset har været igennem en gennemgribende renovering. Tinghuset skal i fremtiden rumme turistkontoret og desuden danne ramme om vielser og kommunens repræsentative formål. Det tilstødende arresthus er ombygget til SSP - arbejdspladser og Natteravnene.