Betty Nansen Teatret er en ikonisk kulturinstitution, og det har været utroligt spændende for tegnestuen at arbejde med en modernisering af dette historiske sted. Vigtigt har det været at finde en lethed og et klassisk facade udtryk der kan bibringe teatret en ny åbenhed og samtidig bidrage til den fredede Frederiksberg Allés særegne karakter.

Betty Nansen Teatret

Projekttype
Kultur
År
2022
Team
Praksis, ingeniør Regnestuen, ventilation Martin Funch, farvesætning Christian Friedländer, Betty Nansen signatur Trine Rask
Ombygningen skal forskønne teatrets facade med respekt for den historiske bygning og Frederiksberg Allé. Tegnestuen har nyfortolket den historiske balkon og åbner med den nye førstesal teatret mod alléens enestående byrum. Udefra vil man kunne se ind i et levende teaterhus og inde fra foyeren vil man få udsigt til Alléens trætoppe.Terrassen genetableres som en parisisk inspireret balkon med i alt ti søjler og der etableres et rækværk af støbejern. Derudover bliver den udvendige indgangstrappe smallere for at skabe symmetri omkring det nuværende hovedindgangsparti, og der etableres endnu en indgang i gadeniveau, som giver bedre adgangsforhold for kørestolsbrugere og gangbesværede.Toiletforhold og den generelle akustik forbedres, og teatrets ventilationssystem gennemgår også en udskiftning. Det nuværende billetkontor nedlægges, og der etableres et siddeområde, så teatret åbner sig mod Asgårdsvej. Skiltet på facaden ud mod Frederiksberg Allé udskiftes med et lysskilt i hvid neon udformet som Betty Nansens originale underskrift.Praksis har være arkitekt på opgaven, ingeniør Regnestuen, ventilation Martin Funch, farvesætning scenograf Christian Friedländer og Betty Nansen signatur på facaden type designer Trine Rask.
før ombygning