Svinkløv Badehotel offentliggjort

Nyhed
Visualisering Gul Stue
Dato
15.12.17
Visualisering sydfacade

I 2016 nedbrændte det legendariske Svinkløv Badehotel i Nordjylland. Hotellet bliver nu genopbygget med respekt for det gamle.

Det nye hotel vil blive opført med stor respekt for det gamle. Alligevel vil det være anderledes. Det er stadig det lange gamle træhus med de store vinduer. Der er tilmed kommet flere vinduer og med en endnu mere åben udsigt til havet på den ene side og klitterne på den anden. Indvendigt er der tilstræbt at genskabe den unikke stemning. Derudover er der tilføjet en række nye løsninger.

Hotellet skal fungeret som udgangspunkt for unikke naturoplevelser og andre lokale tilbud, såvel for tilrejsende som fastboende. Området har et rigt kulturmiljø der bliver bevaret og formidlet gennem mange lokale initiativer. Badekulturen ved Svinkløv, Fiskerkulturen ved Han Herreds Havbåde og Thorup Strand er eksempel på steder, der holder den nordjyske kultur vedlige og samtidig fungere som formidler af en kulturhistorie og tiltrækker folk fra hele landet.

Svinkløv Badehotel sigter imod at blive Danmarks største bæredygtige træbygning - ud fra nutidige konstruktionsmetoder med rødder i den danske træhustradition. Set i et historisk perspektiv har trækonstruktioner samlet med træsamlinger en levetid på mindst 250 år og ville med største sandsynlighed kunne holde i yderligere 100 år. Løbende og korrekt vedligeholdt, vil Svinkløv Badehotel derfor kunne stå i flere hundrede år. 

Visualisering østfacade
Visualisering nordfacade
Stueplan