Rahbek Hus ligger på grænsen mellem det nye bykvarter i Carlsberg Byen og det gamle Frederiksberg.

Rahbek Hus I

Jens Lindhe
Projekttype
Bolig
Kunde
Carlsberg Byen
År
2018