Prækval. Københavns Museum

Nyhed
Dato
12.03.16

Københavns Museum skal flytte til Stormgade 18 - 20, og Praksis er i den forbindelse blevet prækvalificeret til at afgive bud på indretning af de historiske bygninger.

De andre deltagere i konkurrencen er Fogh & Følner, Kjær & Richter, Arkitema og Rørbæk & Møller / Leth & Gori.