Dreyers Fonds Hæderspris

Nyhed

Dreyers Fond har tildelt hædersprisen for arkitekter på 400.000 kr. til Praksis ved Mette Tony og Mads Bjørn Hansen for deres indlevede og raffinerede arbejde med at fremkalde en stedbunden arkitektur med afsæt i traditionen.

Det er en evne til at koble det stedsspecifikke med en respekt for bygningskunstens traditioner, der har sikret, at Dreyers Fonds hæderspris i år går til tegnestuen Praksis ved Mette Tony og Mads Bjørn Hansen.

Mathilde Petri, bestyrelsesmedlem, Dreyers Fonds bestyrelse, fremhævede i sin motiveringstale Praksis’ evne til at få noget, der ikke er synligt for andre, til at opstå og blive synligt, og sammenlignede det med at fremkalde foto:

”Fremkalde betyder her at få noget til at opstå – noget, som er der i forvejen, men som ikke umiddelbart er synligt for os andre. Som et negativ i en traditionel fotofremkaldelse, hvor man i negativet aner omridset, men først ser motivet i det færdige foto. Praksis arbejder konstant med at bringe noget frem. De trækker karakteristika ud af omgivelserne og udvikler med omhu en indre logik, der bliver styrende for formdannelsen.”

I talen kom Mathilde Petri også ind på prismodtagerens tilgang til arkitektur:

”At være nyskabende handler for Praksis om at skabe sammenhæng med tidligere tiders byggetraditioner og om at gøre det lokalt i tæt læsning af det specifikke sted. Det handler ikke om at mime traditionen, men om at omskrive, udfordre og udvikle traditionen for at skabe rammer for nutidens komplekse vilkår. Praksis udtaler selv, at det netop er denne balance mellem at stå på skuldrene af traditionen og gøre traditionen nutidigt og favnende, der interesserer dem.”

Læs hele mortivering på Dreyersfond.dk