Tegnestuen har netop afleveret tilbygningen til Vordingborg gl. Ting- og Arresthus.

Vordingborg Ting- og Arresthus

Projekttype
Kultur
År
2013

Den nye bygning ligger delvist nedgravet og har forbindelse til det gamle Tinghus under jorden. Nybygningens tag ligger i niveau med Tinghusets forplads, og skaber derved en ny pladsdannelse i byen. Fra nybygningens tag er der kik ned til kontorerne og studielokaler gennem de to lysgårde.