Praksis har sammen med landskabsarkitekt Kristine Jensen, VMB restaureringsarkitekter og Henry Jensen rådg. ing. vundet konkurrencen Artcenter Spritten i Aalborg. Praksis placerer nybyggeriet ovenpå, og sammenfletter med de fredede bygninger – en ny og banebrydende idé i dansk sammenhæng.

Vinder Artcenter Spritten

Projekttype
Kultur
År
2022

”En enig dommerkomité har valgt team Praksis som vindere af konkurrencen. De har skabt en arkitektonisk løsning, der ikke er set før i forbindelse med fredede bygninger i Danmark. Mødet mellem terræn, industrikultur og Thomas Saracenos værk Cloud City er virkelig gennemtænkt,” siger Peter Spøer, bestyrelsesformand for Ejendomsfonden Artcenter Spritten og formand for dommerkomitéen.

Praksis har tegnet et artcenter, der kan indgå i samspil med monumentalværket Cloud City af den argentinske kunstner Tomás Saraceno. Vinderprojektet rummer desuden en helhedsplan for området, der omfatter byrummet, omdannelse af den eksisterende havnefront og klimatilpasning mod Limfjorden.

”Spritten forener fortid, nutid og fremtid. Aalborgs ikoniske industribygninger får nyt liv, og projektet giver mulighed for byudvikling i helt unikke rammer. Nybyggeriet tilpasser sig både Saracenos kreative skyformationer og den særlige industriarkitektur på stedet,” siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania og medlem af dommerkomitéen.

Saracenos ’Cloud City’ bliver placeret i en slags skål-konstruktion i terrænet, som vil få det kumulussky-inspirerede værk til at ændre udtryk efter vejret. Det nye kunstcenter får et etageareal på cirka 3.200 m2 – heraf cirka 2.200 m2 som transformation af eksisterende fredede bygninger og cirka 1.000 m2 i en tilbygning.

 

 

Kedelhal 1, udstilling
Ny 4 sal, udstilling
Østfacade
Facade mod Limfjorden
Knopskydning
Kedelhal 2, foyer
Sammenfletning
Helhedsplan
Byrum
Længdesnit