Sydbanks hovedkontor i Svendborg har gennemgået en større ombygning af facade og indgangsparti. Facaden er moderne og præcis i sit udtryk, men samtidigt underlægger bygningen sig midtbyens mindre skala og stoflighed.

Sydbank Svendborg

Projekttype
Erhverv
Kunde
Sydbank
År
2014

Facaden er delt i tre mindre knæk. Opdelingen afspejler de bagvedliggende funktioner- banklokale, møderum, kontor og kantine. Udgangspunktet for placering af vinduer er gode lysforhold, og et godt arbejdsmiljø, herunder solafskærmning mm.

I stueetagen - den mest udadvendte del af facaden - er vinduesarealet størst. I nicher i murværket er placeret oplukkelige vinduesfelter, der fungerer som redningsåbninger. I nichen er der indbygget solafskærmning. De øvrige store glaspartier er opbygget i tre lag: yderst et glas i plan med murværket, i mellemrummet en screen som solafskærmning og inderst et oplukkeligt vinduesparti, så der er adgang til nichen indefra. 

Tildelt Svendborgs Arkitekturpris 2012.