Praksis har i 2007-08 for Svendborg Kommune arbejdet som bygherrerådgiver i forbindelse med udarbejdelsen af et projekt til ombygningen af et større eksisterende idrætsanlæg.

Svendborg Hallerne

Projekttype
Erhverv
Kunde
Svendborg Kommune
År
2008

Anlægget tager udgangspunkt i idræt og den nye hal skal – sammen med den nye træningshal - supplere de nuværende idrætsfaciliteter i det daglige, samtidigt skal der kunne afholdes større opvisninger med op til 3.000 tilskuere, ca 4.500 ved ibrugtagning af gulv. Anlægget er yderligere indrettet på en måde der vil udnytte den store kapacitet på en optimal måde, idet der er rig mulighed for at afholde arrangementer af helt anden type end idræt, såsom messer,årsmøder, forestillinger, festivaler mm.

Det samlede projekt var estimeret til en pris på ca. 130 mill. Projektet er sat i bero.