Den bærende idé for nyindretning af området, er ambitionen om at opbygge et ganske særligt studiemiljø.

Svendborg Gym. Naturhist. Fløj

Projekttype
Kultur
Kunde
Svendborg Gymnasium
År
2011

Ud over naturligvis at etablere de rette faciliteter, skal området præges af åbenhed, transparens, en levende vidensdeling mellem fagene samt af en stærk selvfølelse - en stærk identitet. Dette er opnået via flere indgreb i den eksisterende bygningsmasse. En vigtig del af områdets nye identitet er en bedre kobling til verden udenfor området, dels til det resterende gymnasium, dels til ’udenfor’.

Området er i dag ikke de sted eleverne naturligt søger hen i pauser og ved gruppearbejde. Området er ikke i nævneværdig grad synligt fra hverken Centralgarderoben eller fra Aulaen. Området opleves som lukket og som anlagt udelukkende for de indviede brugere.

Projektet med et samlet budget på 18 mill. skal stod færdigt august 2011.