Store Arne

Udmærkelse

”Byggeriet vidner om arkitektonisk omtanke og perfektionisme, og præmieres for arkitekturens evne til at værne om stedets historie”, lyder juryens begrundelse for at give Årets Arne til de nye forskerboliger i Carlsberg.

År
2017

”Forskerboligerne sætter en høj standard i Carlsberg Byen og trækker samtidig international viden til hovedstaden. Forskerboligerne afslører en stor respekt for stedet, der samtidig løses moderne. Boligerne tjener som forbillede for, hvordan ethvert byggeri i en ny bydel bør udvikles via det velovervejede materialevalg og byggeriets høje detaljeringsgrad, der kommer til udtryk i unikke og smukke løsninger." Citat: Arkitektforeningen Kbh.

Bygningen er placeret på kanten til J. C. Jakobsens have og med de fredede bygninger, De Hængende Haver og Mineralvandsfabrikken som naboer. Den gule murstensbygning på ca. 3.200 m2 fordelt på 6 etager indeholder 22 varierende boligtyper samt udstillingsfaciliteter i stueetagen.

Prisen tildeles årets bedste bygninge i København, læs mere på Arkitektforeningens hjemmeside.

Se oversigtNæste udmærkelse