Sejlsportscenter vundet

Nyhed
Dato
20.12.13

Praksis har sammen med entasis, Henry Jensen ingeniører og Schønherr landskab vundet den indbudte konkurrence om et nyt internationalt sejlsportscenter i Århus. Bygningen på ca. 3.500 m2 skal ligge på den yderste mole ved indsejlingen til Århus lystbådehavn. 

Udrag fra dommerbetænkningen: "Det er dommerkomiteens opfattelse at forslaget samlet set fremstår med stor arkitektonisk pondus og integritet, samtidig med at det løser programmet på en både afslappet og rumlig interressant måde. De store markante betonkonstruktioner vil have en tydelig signalværdi og ambitionen om at være et nyt fyrtårn forekommer overbevisende og troværdig. Bygningen er placeret i et byudviklingsområde der allerede bærer præg af stor mangfoldighed og variation i de arkitektoniske udtryk. Det er komiteens vurdering at projektet tilfører en ny dimension til stedet og at det lykkes at skabe en bygning der tilfører stedet en ny stolthed, ved at anerkende det stedsspecifikke og historiske afsæt".

De andre deltagende tegnestuer var: Smith Hammer & Lassen, C. F. Møller, Arkitema og Rubow.

Det er tegnestuens 7 konkurrence vundet i streg...