Ricki Vestergaard Estdahl

KS & teknisk koordinator, IKT ansvarlig, Bygningskonstruktør MAK

Ricki har før sin tid hos Praksis været med til at projektere flere markante byggerier indenfor Sundhed, Erhverv, Bolig og Undervisning. Ricki har en stor faglig viden og kombineret med hans forcer inden for IT og planlægning samt hans kommunikative evner, udspiller han en stor rolle som projekteringsleder i et projekteringsteam, hvor han er med fra start til slut.

Han har stærke analytiske evner og har et godt indblik i at favne og omsætte de beskrevne arkitektoniske intentioner – uden at svække på sin egen faglighed. Derudover har Ricki store kompetencer inden for det digitale byggeri herunder 3D-arbejdsmetoder, BIM-projektering samt konsistens- og kollisionskontrol mellem 3D-fagmodeller der, på trods at hans styrende rolle, gør at han er helt inde i de projekter han beskæftiger sig med. Samtidig står Ricki for udarbejdelse af IKT-aftaler til diverse projekter, ligesom han udvikler 3D-BIM objekter til brug internt i firmaet.

2620 8412
Kontakt PraksisNæste medarbejder