I byerne København, Århus og Odense har KFUK`s sociale Arbejde i en årrække drevet Rederne, som er institutioner for prostituerede kvinder, overvejende misbrugere af alkohol eller narkotika. Rederne drives uden støtte fra offentlige myndigheder.

Reden i Sjælandsgade

Projekttype
Bolig
År
2010

I Århus er Reden beliggende i Sjællandsgade – midt i byen hvor pigerne færdes, men også i et kvarter, som bebos af samfundets mest tolerante mennesker. Sjællandsgadekvarteret er eftertragtet, og ejendomspriserne derfor relativt høje, hvilket har ført til overvejelser om flytninger, men planerne er opgivet, netop fordi det ikke har været muligt at finde alternativer med tilsvarende forstående naboer.

Ejendommen består af tre bygninger opført i årene 1852 – 1879. De to af bygningerne er i tålelig stand, efter mange istandsættelser, foretaget delvist af frivillig arbejdskraft. Den tredje bygning er i meget ringe stand. Man har derfor valgt at nedrive alle tre bygninger og bygge nyt. Vi har at gøre med en helt særlig funktion på et særligt sted i byen. Opgaven kræver et svar i en arkitektonisk kvalitet der er udover det sædvanlige og med en fuldstændig forståelse af såvel sted som funktion. Indbudt konkurrence, ikke realiseret.