Pia Vinsten

Byggetekniker

Pias kompetence er projektering i alle projektfaser (skitsering, forprojekt, disponeringsforslag og hovedprojekt) og har bl.a. været involveret i følgende af tegnestuens projekter: nyindretning af Svendborg Gymnasiums katine- og biblioteksfaciliteter, Vejstrup Graverhus og et moderne bofællesskab i Thomas B Thrigesgade, Odense. 

Pia er uddannet byggetekniker fra Svendborg Tekniske Skole, Bygge- & Anlægslinien 1981, og har siden været ansat ved flere arkitektfirmaer i det sydfynske, bl.a. C&W Arkitekter og Steen Skovmand, begge i Svendborg, hvorfra hun har referencer inden for boligbyggeri af forskellige karakter, erhverv og kulturinstitutioner. Tilegner sig løbende den nyeste viden bl.a. inden for lav-energi byggeri/passiv designstrategi og holder sig ajour i fht bygningsreglementet og funktionsbaserede brandkrav.

3555 2038
Kontakt PraksisNæste medarbejder