Det har taget 13 år og kostet et trecifret millionbeløb, men efter års vedvarende arbejde og generøse donationer fra nogle af landets store velgørende fonde, står de historiske bygninger på Gymnastikhøjskolen i Ollerup nu klar.

Ollerup Gymnastikhøjskole

Projekttype
Kultur
Kunde
Ollerup Gymnastikhøjskole
År
2019

Gymnastikhøjskolen i Ollerup har frem mod 100-års jubilæet i 2020 gennemgået en række omfattende renoveringer af skolens fysiske rammer. Det økonomiske grundlag for disse er skabt med hjælp fra en række danske fonde, herunder A.P. Møller Fonden og Realdania. Blandt de renoverede bygninger er idrætshallen - Ollerup Arena.

Ollerup Arena er renoveret med fokus på at udbygge og forbedre faciliteterne i respekt for bygningens oprindelige arkitektur, hvor gennemgående nyklassicistiske træk er de bærende elementer. Den nyrenoverede Ollerup Arena fremstår således som en moderne og velfungerende sportsarena – men med klar respekt for fortidens ingeniørkunst, der bl.a. ses i rundbueloftets synlige og imponerende konstruktion, udtænkt af ingeniør Christian Ostenfeld i 1932.

Den omfattende renovering har omdannet selve hallen til en arena med mobile tribuner, springgrave og store depotrum; og hvor idrætshallen, som oprindeligt blot bestod af fire vægge med et tag på, indtil renoveringen kun har været brugt i den daglige undervisning og ved stævner, er mulighederne i arenaen nu nogle helt andre.

Udover renoveringen af den eksisterende hal, er der tilføjet en ny bygning syd for arenaen indeholdende en foyer og VIP-faciliteter. På arenaens langsider er tilføjet lave depotbygninger. Disse er, ligesom hallen, forbundet med skolens hovedbygning via en mindre foyer mod nord, med udsigt til det nyrenoverede japanske haveanlæg.

Med den omfattende renovering og ombygning er det lykkedes at skabe en arena, som udover den daglige brug for Gymnastikhøjskolens undervisning kan opfylde kravene til afvikling af store arrangementer som ligakampe i håndbold og basketball, koncerter, konferencer og deslige.