Mette Tony

Indehaver, Arkitekt MAA, Byggeøkonom MDB
Mette er uddannet fra Kunstakademiets Arkitektskole, ogefteruddannet som Byggeøkonom MDB. I 2006 stiftede huntegnestuen Praksis sammen med Mads Bjørn Hansen. Mads ogMette arbejder tæt sammen om samtlige opgaverog udviklerprojekterne i et tæt fællesskab sammen med den respektiveprojektleder og det øvrige team.Mette er garant for tegnestuens tilgang om at ethvert projekter unikt, og at opgaverne bliver mødt med åbenhed ognysgerrighed. Et gennemgående karaktertræk er dog at detaltid er søgningen efter det autentiske og særlige, der driverprojekterne. Mettes dybe faglighed og gode kommunikativeevner betyder derudover, at det er muligt at skabe fællesforståelse og retning selv i komplekse projekter med storeinteressent og rådgivergrupper.Mette har ekstensiv erfaring i at arbejde med komplekse ogteknisk udfordrende opgaver. Dette gør sig særligt gældendefor kulturmiljøer og komplekse bymæssige sammenhænge,som indeholder mange udfordringer. Mette evner imidlertidat bruge sin brede erfaring og gode samarbejdsevner til atskabe skræddersyet arkitektur, der indgår naturligt på stedetog løser potentielle udfordringer. Mette har i tæt samarbejdemed Mads forestået alle tegnestuens projekter. Porteføljenvidner om en tilgang, der består af ligedele nysgerrighed ogvedholdende for at skabe resultater af
2720 0578
Kontakt PraksisNæste medarbejder