Mette Tony

Indehaver, Arkitekt MAA, Byggeøkonom MDB

Mettes kernekompetencer ligger inden for skitsering og udvikling af projekter såvel som inden for projektering og detaljering af byggerier. Mette har været projektleder og sagsarkitekt på en række byggerier, herunder bolig-, kultur- og institutionsbyggeri, har været ansvarlig for arkitektkonkurrencer og udviklingsopgaver og har desuden lang erfaring med formidling og kommunikation. Tidligere ansat hos PLH Arkitekter, Holm & Grut og Helin & Siitonen (Findland). Stifter i 2006 Tegnestuen Praksis sammen med Mads Bjørn Hansen.

Uddannet fra Kunstakademiets Arkitektskole 1998 og som Byggeøkonom MDB i 2005. Udpeget af Akademisk Arkitektforening som arkitekt i Præmierings- udvalget i Odense Kommune i 2006. Er udpeget som fagdommer for Akademisk Arkitektforening og er desuden en del af Kulturministeriets censorkorps til Kunstakademiets Arkitektskole og Arkitektskolen i Århus.

Er bla. tildelt Nykredits Arrkitekturpris 2017, Dreyers Fonds Hæderspris 2017, Betonelementprisen 2017, Utzonstatuetten 2017, Henning Larsens Fond´s Hæderspris 2016, Eckersberg medaljen i 2008, og Statens Kunstfonds arbejdslegat. Har udstillet på Charlottenborgs Forårsudstilling. Er fra 2008 - 11 udpeget til Statens Kunstfonds tre mands udvalg for Arkitektur.

Tillidshverv: Censor ved Kunstakademiets Arkitektskole, Fagdommer i arkitektkonkurrencer under Akademisk Arkitektforening, Kunstnersamfundes Arkitektsektion, Bygningspræmieringsudvalget i Odense kommune, Statens Kunstfond arkitekturudvalg 2008 - 11.

2720 0578
Kontakt PraksisNæste medarbejder