Når Arkitektskolen i Aarhus flytter ind i den nye skole på godsbanearealet, kan skolens studerende opleve et træmøbel i fire etager, som skal huse studiepladser og skolens bibliotek. Mediateket bliver stedet for individuel tilegnelse, fordybelse og inspiration. Træmøblet tager afsæt i et reolsystem fra kælderen i Hack Kampmanns Erhvervsarkiv i Aarhus, som Arkitektskolen Aarhus har fået tildelt. Trækonstruktionen er opbygget i LVL (Laminated Veneer Lumber), i alt 5,5 km søjler bjælker og balustre danner rammen om et areal på 520 m2 og 1600 hyldemeter fordelt på fire etager.

Mediateket, Arkitektskolen Aarhus

Fotos Torben Nielsen
Projekttype
Kultur
Kunde
Bygningsstyrelsen, Arkitektskolen Århus totalrådg. ADEPT
År
2021
Team
Totalrådg. Praksis, Henry Jensen Ing. Kaysen Tømrer
Bygningens tektonik tager udgangspunkt i Hack Kampmanns reolsystem
I 2018 vinder Praksis konkurrencen om et nyt mediatek til New Aarch, den nye arkitektskole i Århus. Mediateket / biblioteket står nu klar, placeret inden i maven på skolen, men er offentligt tilgængeligt. Hovedgrebet tager udgangspunkt i arkitekt Hack Kampmanns reolsystem der skal genanvendes i mediateket. Reolerne har længe stået i depotet på Hack Kampmanns Erhvervsarkiv.Tegnestuen har valgt at bruge reolerne som afsæt i udformningen af Mediatekets geometri og materialeholdning. Reolerne slår takten an både i forhold til den enkle sammenstilling af bjælker, brædder og lægter, og det nøgterne og robuste udtryk. Reolerne skal opfattes som en naturlig del af den endelige oplevelse af Mediateket. Samtidigt vil en sådan arkitektonisk hilsen til en af Danmarks største arkitekter være et underspillet slag med stemmegaflen på landets nye arkitektskole. Og dette netop i Aarhus og omegn, hvor Kampmann fik opført mange af sine værker. Reolerne er skabt i rå fyr af høj kvalitet, og de udgør sammen med LVL bjælker (Laminated Veneer Lumber) den trækonstruktion, der danner rammen om 520 kvadratmeter over stueplansniveau og 940 hyldemeter fordelt på fire etager.  De smukke og prunkløse reoler fra Kampmanns Erhvervsarkiv er en repræsentant for historien, og danne grundlag for en ny sammensat helhed af før og nu. Ved at tage udgangspunkt i reolerne og flette disse ind i en ny transformeret helhed, gives Mediateket en tyngde og en betydning, det ikke var muligt at skabe uden. Reolerne er således ikke en hæmsko, men et springbræt til autenticitet, ægthed – og overraskelse.