"Jeg mindes ikke at have set en så sikker genanvendelse fra koncept og programmering over arkitektonisk behandling til inspirerende levet atmosfære som den, der demonstreres i Ebeltoft". Arkitekturredaktør Karsten Ifversen / Politiken

Maltfabrikken

Projekttype
Kultur
År
2020
Team
Totalrådgiver Praksis. Underrådgiver: VMB Restaurering, Kristine Jensen Landskab, Henry Jensen Ingeniører

I midten af Ebeltofts historiske bykerne ligger den karakteristiske røde Maltfabrik fra 1861. Et vartegn for byen og en vigtig arbejdsplads, som helt frem til 1998 producerede malt. Et 140-årigt industrieventyr var forbi, og fabrikken var gennem mange år truet af nedrivning. Lokale stærke kræfter gik sammen og ønskede at bevare og gentænke de rå industrielle bygninger. På ildsjæle-initiativ blev processen igangsæt mod at skabe et sted for kunst, kultur, erhverv og iværksætteri – og projektet stod færdigt i 2020. Det lykkedes ikke mindst på grund af stor interesse og opbakning fra både fonde, erhvervsliv og private lokale bidragydere samt et stærkt partnerskab med Syddjurs Kommune.

I dag er det folkets fabrik – drevet af fællesskaber, ildsjæle og passion med ønsket om at være en spirekasse for kreativ udvikling af både mennesker og samfund. Maltfabrikken er et samlingspunkt, et åndehul, et magisk mix af kreativitet, vildskab, madkundskab, viden, rock’n’roll, kærlighed og kontanter. Maltfabrikken er på en gang stedet med de mange brugerrettede faciliteter, men samtidigt et netværk, en dynamo og en formidler af aktiviteter og arrangementer. Stedets mange nye faciliteter inkluderer kulturhus, bibliotek, museum, ungekulturmiljø, artists-in-residence, værksteder, klynge af kreative erhvervsdrivende, mikrobryggeri og meget mere.

Den arkitektoniske forvandling har særligt udmærket sig ved en nænsom renovering med respekt for det oprindelige, hvor det rå og upolerede nu møder en ny og klar æstetik. Samtidig er fabrikkens karakteristiske historiske knopskydninger fortsat i den nye arkitektur. Herved skabes en homogen og samlende bygningsmasse, der åbner sig op mod de omkringliggende gårdrum og byder alle velkommen. 

"I en ambition om at få så mange og så meget som muligt ind i bygningerne har projektet en smule karakter af gryderet: Her er museum, bibliotek og arkiv, her er mikrobryggeri og restaurant, her er designbutik, spillesteder og lokaler, man kan leje til familiefesten. Her er iværksætterkontorer og små billige lejemål til start-ups og designere og endelig, for at det ikke skal være løgn, er her endda en serie små »artist in residence«-boliger til et såkaldt »residency«-program, støttet af Statens Kunstfond. Og så naturligvis den obligatoriske skaterbane og en udsigtsplatform oppe på skorstenen. Det er meget under én hat, og de fleste steder ville det være for meget, men her går det, fordi hele bygningskomplekset allerede har den rette karakter af noget selvvokset og knopskudt over sig. Desuden har Praksis Arkitekter vanen tro formået at holde balancen og har både blotlagt det gamle og tilføjet nyt med udsøgt sans for begge dele". Berlingske / Arkitekturredaktør Holger Dahl.

"At det er så vellykket, som tilfældet er, skyldes ikke mindst den arkitektoniske behandling af de eksisterende bygninger og nye tilføjelser, alt sammen noget, den lille Svendborg-tegnestue Praksis Arkitekter har stået for med indlevet forståelse af opgaven. Gennem en begrænset, men markant farve- og materialepalet udadtil domineret af sorte sokler og rød puds på facaderne binder de gammelt og nyt sammen til en helhed". Politiken / Arkitekturredaktør Karsten Ifversen

Shortlisted til Mies van Der Rohe Prisen 2020Vinder af LOOP Awards 2020, Syddjurs Arkitekturpris og vinder Årets Bygning 2020. Shortlisted til WAF Award 2021 og tildelt The International Architecture Award 2021

Totalrådgiver Praksis, underrådg: Kristine Jensen Landskab, VMB restaureringsarkitekter, billedkunstner Morten Skovmand og Henry Jensen rådg. ing.