Mads Bjørn Hansen

Stiftende partner, arkitekt MAA

Mads er uddannet fra Kunstakademiets Arkitektskole i København i 1998. Efter bla. arbejde hos Peter Zumthor CH og på Henning Larsens Tegnestue stifter Mads sammen med Mette Tony i 2006 tegnestuen Praksis. Mads og Mette arbejder tæt sammen om samtlige opgaver på tegnestuen og udvikler projekterne i et tæt fællesskab, sammen med den respektive projektleder og det øvrige team. Mads er involveret i alle tegnestuens projekter, der spænder bredt i skala og funktion. Hovedvægten med afsæt i bygningskulturarv og kulturarvsmiljøer af stor historisk værdi og arkitektonisk kvalitet. Projekter kendetegnet ved en høj grad af kompleksitet og forståelse for en given kontekst.

Ved siden af tegnestuen besidder Mads en række tillidshverv. Han er medlem af Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitektur (2018-21) samt Akademiraadets og Kunstnersamfundets Jury, og er en del af Kunstnersamfundet. Mads er udpeget som fagdommer af Akademisk Arkitektforening og står på Kulturministeriets censorliste. For sit virke har han modtaget nogle af landets mest betydelige hæderspriser deriblandt Akademiets Guldmedalje, Eckersberg medaljen, Nykredits Arkitekturpris, Dreyers Fonds Hæderspris, Henning Larsens Hæderspris, Statens Kunstfonds 3-årigt arbejdslegat og er fra 2018 optaget i Kraks Blå Bog.

2049 0414
Kontakt PraksisNæste medarbejder