Intentionen er at skabe et markant kvalitetsbyggeri, der sætter Svendborg på det arkitektoniske landkort; at skabe et nyt vartegn, der skal give såvel den forbipasserende som beboeren en oplevelse.

Korsgade have

Projekttype
Bolig
År
2010
Oplevelsen skal tilmed gerne udvikle sig, husene skal have en detaljerigdom, der gør at man opdager nye ting ved bygningerne, selv når man kender dem godt. Detaljeringen og forskellighederne i facaden, fx rammerne rundt om vinduerne, er en moderne fortolkning af datidens ornamenterede bygninger. Projektet består af to markante bygninger, der står frit på grunden, trukket tilbage fra vejlinie og væk fra skel mod naboer med plads omkring sig. Byggeriet er højere end sine naboer og har dermed en kobling / korrespondance til Svendborgs øvrige markante bygninger. Frem for at brede byggeriet ud på grunden og dermed optage arealet vælges en løsning hvor etagemeterne lægges ovenpå hinanden og grunden dermed lades åben. Projektet har således 2 og 3 etager mere end hvad lokalplanen for området beskriver, herved vindes dog langt mere luft og afstand til naboskel - og samtidig opstår muligheden for et nyt grønt miljø, en byhave, i Svendborg. Projektet på samlet 10.500 m2 er sat i bero.