Praksis deltog i konkurrence om et nyt Hospice på Sydfyn. Tegnestuen bød ind med en alternative måde at organisere et moderne hospice på.

Hospice Sydfyn

Projekttype
Bolig
År
2011

Forslaget tog udgangspunkt i en kompakt bygningskrop der minimere gangarealer og sætter fællesarealer i højsædet, nærmest som en moderne villa. De typisk enkeltvise uderum er foreslået sammenlagt til en stor fælles terrasse og de indre rumforløb er opløst med nicher og lommer til ophold og pauser. Den kompakte bygningskrop erc desuden emd til at reducere energiforbruget til et minimum. Praksis modtog en 3 præmie for foslaget.