I første øjekast fremstiller værket tilsyneladende turistens klassiske modstillinger: Mellem fjernt og nært, eller den fremmedes tilstedeværelse i dét, der både er ikke nærværende og fremmedgørende i sig selv.

Guldmedalje

Projekttype
Kultur
År
2005

Små håndskitser i to store rammer modstilles af et langt møbel med et utal af fotos. Arkitektens formelle udsagn mellem det der står, og det der ligger, sættes her i en uformel, men rammende dialog, imellem skitser, der udstanser tid, og fotos der løber med tiden. Det fremmede og det velkendte modstilles og konfronteres i samlingens to arkiver af skitser og snapshots.

Mens skitsernes fragmenter veksler i sorteringen mellem det fremmede og det hjemlige, flyder snapshot arkivets billeder sammen til en uadskillelig hybrid - to tilstande, der smelter sammen. Værket opstiller tilsyneladende en række modstillinger: Et arkiv der er sorteret, og et andet der er vilkårligt sammenblandet, tid der udstanses, og tiden der løber.

I to omgange opstilles modstillingen af det hjemlige og det fremmede. I begge tilfælde giver værket en diskret erkendelse tilbage: At det hjemlige og det fremmede ligner hinanden til forveksling - og først med en nøjere inspektion af-gøres, hvad der hver især hører til det nære og det fjerne. I Mads Bjørn Hansens fotografier smelter det hjemlige og det fremmed helt sammen, og fra da af er det ikke længere altid muligt at skelne klart. Det fremmede er i det nære og omvendt”. 1. Præmie feb. 2005. Dommerbetænkning fra Akademieraadets Guldmedaljekonkurrence: “Den rejsendes blik på den fjerne og nære verden, foregår både i Japan og Danmark.