Carlsbergfondets Forskerboliger i Carlsberg Byen

Forskerboligerne

Jens Lindhe
Projekttype
Bolig
Kunde
Carlsbergfondet
År
2018

Praksis tegner forskerboliger i Carlsbergbyen. I anledning af brygger J. C. Jakobsens 200 års jubilæum udskrev Carlsbergfondet i 2011 en indbudt konkurrence om nye forskerboliger i Carlsbergbyen. Bygningen er placeret på kanten til J. C. Jakobsens have og med de fredede bygninger, De Hængende Haver og Mineralvandsfabrikken som naboer. Bygningen på ca. 3.200 m2 fordelt på 6 etager skal indeholde 22 varierende boligtyper samt udstillingsfaciliteter i stueetagen.

Fra dommerbetænkningen lyder det bla: "Projektet står for en enig dommerkomite som det absolut bedste forslag i konkurrencen om en bygning, der ikke kun skal udgøre en attraktiv hjørnesten for J. C Jacobsens Have, men også tjene som inspiration for kommende arkitekters arbejde med byhusene i skabelsen af Carlsberg By. Forslagets stille værdighed ’sætter huset’ med en naturlighed i sin kontekst. Det synes naturligt og byder på et væld af sanselige og arkitektoniske indtryk og oplevelser". 

Forskerboligerne er tildelt Arkitektforeningens pris Store Arne 2017. Fra juryens motivering lyder det bla: ”Byggeriet vidner om arkitektonisk omtanke og perfektionisme, og præmieres for arkitekturens evne til at værne om stedets historie”, og ”Forskerboligerne sætter en høj standard i Carlsberg Byen og trækker samtidig international viden til hovedstaden. Forskerboligerne afslører en stor respekt for stedet, der samtidig løses moderne. Boligerne tjener som forbillede for, hvordan ethvert byggeri i en ny bydel bør udvikles via det velovervejede materialevalg og byggeriets høje detaljeringsgrad, der kommer til udtryk i unikke og smukke løsninger". 

Hovedprisen, Store Arne, gives til såvel udførte værker som initiativer, der har løftet arkitekturen i Storkøbenhavn i det forgangne år.

Læs mere om Forskerboligerne på hos Arkitektforeningens og på Carlsbergfondets hjemmeside.

Foto: Jens Lindhe
Foto: Jens Lindhe
Foto: Jens Lindhe
Foto: Jens Lindhe
Foto: Jens Lindhe