Erik Knudsen

Bygningskonstruktør MAK

Erik er en erfaren projektleder med særlig fokus på sagsstyring, sags- og byggeøkonomi, tidsplanlægning, projektering i alle faser, kvalitetssikring og tilsyn. Erik er projektleder på en række af tegnestuens større sager og har en særlig sans for at fastholde kvalitet i løsningerne. Med sig har Erik friske referencer inden for kulturbyggerier, institutionsbyggeri, alle former for boliger, tekniske anlæg, produktionsanlæg og værksteder. Erik har et indgående kendskab til miljørigtige materialer og alternative energikilder, ligesom han med sin baggrund som byggesagkyndig, blandt andet ved kirkesyn og via mangeårig varetagelse af eftersyn og udbedringer for Byggeskadefonden har ekspertise inden for byggeteknik og sunde løsninger.

Erik forestår ydermere energiberegninger ligesom han varetager tillidshverv som censor for uddannelsen af bygningskonstruktører. Uddannet fra Byggeteknisk Højskole i Horsens 1985, Taksator for forsikringsselskab 1999, specialist i sager for Byggeskadefonden. Tidligere tilknyttet blandt andre Smidt Hammer & Lassen i København, C&W arkitekter og arkitektfirmaet Steen Skovmand, Svendborg.

5122 2723
Kontakt PraksisNæste medarbejder