Praksis tildeles opgaven med at renovere Duborg Skolen i Flensborg. Projektet finansieres af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og påbegyndes efteråret 2013.

Duborg Skolen i Flensborg

Projekttype
Kultur
År
2014

Opgaven på ca. 13.000 m2 indbefatter en total renovering og ombygning af de eksisterende bygninger, samt en ny science bygning på ca. 800 m2. Skolen er bygget af flere omgange fra 1922-79 og hviler på fundamentet fra Margrethe den 1. Borg.

Det samlede bygningskompleks er fredet både i det ydre og det indre. Kompleksets mest karakteristiske dele er den første bygning fra 1922-24 og den seneste tilbygning fra 1977-79. Duborg Skolens bygningskompleks består af den gamle skolebygning, opført 1922-24 af arkitekt Andreas Dall med udvidelse fra 1952-54 af arkitekt Tete Rieve, samt den nye skolebygning, opført 1977-79 af arkitekterne Kjær og Richter.

Fem tegnestuer var indbudt til opgaven: CUBO, Kjær & Richter, E+N (tidligere Exner), C&W samt Praksis. De fem projekter blev bedømt af repræsentanter fra Duborg Skolen, de tyske fredningsmyndigheder, repræsentanter fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og for faglig vurdering var indkaldt kgl. bygningsinspektør arkitekt Jens Bertelsen og arkitekt Julian Weyer. Til konkurrencen var tilknyttet ingeniørfirmaet BHH Byggerådgivning og pædagogisk konsulent Svend E. Petersen.

Det er den 5 konkurrence Praksis vinder i træk! Knock on wood...