Praksis har afleveret en omfattende og kompleks renovering af Den Danske Skole i Flensborg, Duborg Skolen. Opgaven på ca. 13.000 m2 indbefatter en total restaurering og ombygning af de eksisterende bygninger, samt en ny science afdeling på ca. 800 m2. Skolen er bygget af flere omgange fra 1922-1979, og hviler på fundamentet fra Margrethe den 1. Borgruin. Det samlede bygningskompleks er fredet både i det ydre og det indre. Kompleksets mest karakteristiske dele er den første bygning opført 1922-24 af arkitekt Andreas Dall med udvidelse fra 1952-54 af arkitekt Tete Rieve, samt den nye skolebygning, opført 1977-79 af arkitekterne Kjær og Richter. Praksis påbegyndte projektet efteråret 2013, med indvielse sommeren 2022.

Duborg Skolen, Flensborg

Fotos Jens Lindhe
Projekttype
Kultur
År
2020
Team
Praksis, rådgivere: Trebes, Pahl & Jacobsen, GDP, Borowski & Partner, Böller & Bahnemann, landskab Kessler & Krämer