Danish Wood Award

Udmærkelse

Ved så at sige at ‘lege sin egen idé helt færdig’ minder Mediateket os om et centralt træk ved formmæssig kvalitet som sådan; en kvalitet, der taler til mennesker på langs af generationer og århundreder, forbi fluktuerende, timelige diskussioner, og i hvert fald så langt tilbage som til Anton Tjekhov, den kvalitet, at alle dele af et værk tjener og beriger helheden.

At Mediateket er et af de samlende elementer i en ny arkitektskole gør desuden værket til eksempel og forbillede for generationer af kommende arkitekter. Den er en slags arkitekturmodel i fuld skala: en af den slags konkrete abstraktioner, man beder studerende om at lave i studiet, men her mesterligt udfoldet i 1:1.

Se oversigtNæste udmærkelse