Christian Tilma

Associeret partner, arkitekt MAA

Christian er uddannet fra Kunstakademiets Arkitektskole i København. Christian har siden 2008 været ansat hos Praksis og siden 2017 som associeret partner. 

Christian indgår i den daglige ledelse af tegnestuen sammen med Mette Tony og Mads Bjørn Hansen. Christian følger, sammen med Mette og Mads, de enkelte sager og bibringer en fokuseret og saglig indsats til tegnestuens projekter. Christian udarbejder desuden tegnestuens aftaler og bidrager til den daglige planlægning og bemanding.

Christian har varetaget projektledelse og byggeledelse af en række af tegnestuens større og komplekse sager og er efteruddannet primært inden for sagsstyring og projektledelse. Således har Christian et stort kendskab til samtlige af byggeriets  faser - særligt inden for boligbyggeri og indgreb i historiske bygninger og kulturarvsmiljøer.

Sammen med arkitekt Marianne Jørgensen har Christian udgivet bogen Arkitektur Relationer udkommet 2019 på Arkitekturforlag B. 

5122 2760
Kontakt PraksisNæste medarbejder