Christian Tilma

Associeret partner, Arkitekt MAA

Christian varetager hos Praksis projektledelse og byggeledelse af en række sager. Senest Carlsberg Forskerboliger (100 mio) og renoveringen af Esbjerg Tinghus (15 mio). Med et bredt byggefagligt fundament og et stort kendskab til byggeriets processer bibringer Christian sagerne en fokuseret og saglig indsats. Christian er uddannet fra Kunstakademiets Arkitektskole i København i 2004 og er efterfølgende videreuddannet primært indenfor sagsstyring og projektledelse. Således har Christian stort kendskab til samtlige byggeriets faser, projektering, sagsstyring, byggeledelse og fagtilsyn – og dette indenfor såvel erhvervs- som boligbyggeri.

Derudover har Christian en særlig erfaring med restaurerings- og istandsættelsesopgaver samt tilføjelser til eksisterende bygninger – hvilket derfor naturligt er en del af Christians kerneopgaver på tegnestuen. Med sig her Christian erfaring fra tidligere ansættelser på tegnestuerne DOMUS arkitekter i København og restaureringstegnestuen Varmings Tegnestue i København.

5122 2760
Kontakt PraksisNæste medarbejder