Christian Tilma

Arkitekt MAA associeret partner

Christian er uddannet fra Kunstakademiets Arkitektskole i København. Han blev ansat hos Praksis i 2008 og udpeget som ass. partner i 2017.

Christian indgår i den daglige ledelse af tegnestuen sammen med Mette Tony og Mads Bjørn Hansen. Christian følger, sammen med Mette og Mads, de enkelte sager og bibringer en fokuseret og saglig indsats til tegnestuens projekter. Christian udarbejder desuden tegnestuens aftaler og bidrager til den daglige planlægning og bemanding.

Christian har varetaget projektledelse og byggeledelse af en række af tegnestuens større og komplekse sager og er efteruddannet primært inden for sagsstyring og projektledelse. Således har Christian et stort kendskab til byggeriets samtlige faser - særligt inden for boligbyggeri og indgreb i historiske bygninger og kulturarvsmiljøer.

Sammen med Marianne Jørgensen har han udgivet bogen ”arkitektur relationer”.

5122 2760
Kontakt PraksisNæste medarbejder