Praksis har vundet konkurrencen om nye forskerboliger i Carlsbergbyen. I anledning af brygger J. C. Jakobsens 200 års jubilæum udskrev Carlsbergfondet i 2011 en indbudt konkurrence om nye forskerboliger i Carlsbergbyen.

Carlsberg Forskerboliger

Projekttype
Bolig
År
2013

Bygningen til ca. 100 mill. skal ligge ud til J. C. Jakobsens have og med de fredede bygninger, De hængende haver og Mineralvandsfabrikken som naboer. Bygningen på ca. 3.200 m2 fordelt på 6 etager skal indeholde 22 varierende boligtyper samt udstillingsfaciliteter i stueetagen. 

Fra dommerbetænkningen lyder det: "Projektet står for en enig dommerkomite som det absolut bedste forslag i konkurrencen om en bygning, der ikke kun skal udgøre en attraktiv hjørnesten for J. C Jacobsens Have, men også tjene som inspiration for kommende arkitekters arbejde med byhusene i skabelsen af Carlsberg By.

Forslagets stille værdighed ’sætter huset’ med en naturlighed i sin kontekst. Det synes naturligt og byder på et væld af sanselige og arkitektoniske indtryk og oplevelser".

De andre deltagende tegnestuer var: Lundgaard & Tranberg, Exners Tegnestue, Fogh og Følner og Erik Møllers Tegnestue.