Den 1. august 2010 blev Borgerforeningen indviet i Svendborg.

Borgerforeningen

Projekttype
Kultur
Kunde
Svendborg Kommune
År
2010

Opgaven bestod af en totalrenovering af den eksisterende Borgerforening med tilføjelse af en ny foyerbygning, i alt 2700 m2. Foyerbygningen får en central placering i Svendborg; med Svendborg Teater og et af byens ældste huse Anne Hvides Gaard som naboer, og med byens rådhus som genbo.

Borgerforeningen får med den nye foyerbygning tilføjet en moderne og åben indgangsetage, der henvender sig ud mod byrummet og er en offentlig platform med alle udadvendte aktiviteter. Foyeren supplerer Borgerforeningens eksisterende faciliteter med en café med køkken, siddemuligheder og lounges samt en åben dobbelthøj forbindelse mellem de to etager. Fra foyeren vil der være adgang til samtlige sale, herunder også til Svendborg Teater.

Facaden på den nye foyer passer sig ind i området med en afrundet form, der skaber et defineret gårdrum mod teateret. Facaden beklædes med tombak – en legering bestående af zink og kobber, der over tid patinerer til en mørk gylden nuance. Guldsalens facade er med ombygningen blevet frilagt og får sit eget udtryk med fløjdøre i glas, der åbner op mod den nye Rådhusplads. Pladsen er tegnet af landskabsarkitekterne PK3.

Borgerforeningen er finansieret af det lokale erhvervsliv, Svendborg kommune, Lokale- og Anlægsfonden og "A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal"