Bella 12 markerer den sydlige grænse for boligområdet omkring Bella Center. Byggeriet indrettes til Boligformål og rummer 154 lejligheder fra 59 til 115 m², i alt 12.000 m2. Formgivningen tager udgangspunkt i motivet omkring den københavnske karré, med fire fløje omkring et gårdrum, men er opbrudt i strukturen i form af højdespring, facadeskift og forskydninger i bygningsvolumener. Bygningens sammenhængende geometri går fra lav i sydvest/nordøst og til høj i det nordvestlige/sydøstlige hjørne og skaleres i forhold til gaderummets skiftende grad af intimitet og størrelse. Med bygningernes volumen opstår desuden en naturlig overgang fra de tilstødende byggefelter mod vest og øst, der her er i samme overordnede skala.

Bellakvarter, byggefelt 12

Projekttype
Bolig
Kunde
Solstra
År
2021