Praksis har i en længere periode arbejdet med med række karré bebyggelser i Københavns nye Bella Kvarter, i alt ca. 70.000 m2. Senest bygningerne Bella 1 og 2, placeret mellem metrostationen og Bella Centret. De to bygninger består af 230 lejligheder fra ca. 55 til 110 m² fordelt over 11 etager, og indrettes med butikker, caféer og medborgerhus i stueetagen.

Bellakvarter, byggefelt 01 + 02

Projekttype
Bolig
Kunde
Solstra
År
2023

Den sammenhængende boligbebyggelse, hvor fire fløjler omgiver et indre gårdrum, har mange af de samme kvaliteter og virkemidler som den klassiske københavnske karré. Det arkitektoniske afsæt, at skabe en samlet men varierende karré, manifesterer sig i volumenens sammenhængende højdeforløb, fra den lave fløj i sydvest til det høje punkthus der markerer bygningens nordøstlige hjørne. Facadernes varierende højde afspejler gaderummets intimitet og skala. 

Karréens facader er bearbejdet med henblik på at skabe variation i facadernes karakter, sammenhæng i karréen og relation til de omkringliggende byrum, gade og pladser. Gennem at skabe en indbygget variation gennem facadeskift og sammenhæng på tværs af disse, vil bygningen både opleves som opdelt og som et hele. Facadens tredeling, med basen og bygningskroppens nedre og øvre del, medvirker til at skabe karakterfulde og velproportionerede facader i relation til omgivelserne. Dette i samspil med de øvrige facadedele, altaner og karnapper. Bygnings materialitet, herunder murstenens nuancering og farveskift, fra den mørke tunge bund til den lyse og lette øvre del, skaber variation og skift i facaden.